Kategorie produktów

Przeczytaj koniecznie

PHYTOCEANE Twarz i Ciało

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Kontakt

"Twój Czas"
Hurtownia Kosmetyczna

os. Tysiąclecia 72
61-255Poznań

tel. 502 170 656
tel. 502 170 820

hurtownia@twoj-czas.com.pl
www.twoj-czas.com.pl


Hurtownia Kosmetyków "Twój Czas" - Regulamin
PDF Drukuj Email

 

argaiv1673

Regulamin hurtowni kosmetycznej "Twój Czas" - www.twoj-czas.com.pl


§1. Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy Regulamin (?Regulamin?) sklepu internetowego www.twoj-czas.com.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Twój Czas - Hurtownia Kosmetyków (?Twój Czas?).

2.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.


§2. Informacje o podmiocie prowadzącym hurtownie kosmetyków www.twoj-czas.com.pl

1.      Hurtownia kosmetyków www.twoj-czas.com.pl prowadzona jest przez firmę "Twój Czas"- Centrum Szkoleniowo Handlowel, os. Tysiąclecia 72, 61-255 Poznań  NIP 7811193396 REGON 301106843. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego www.twoj-czas.com.pl rozumie się przez to prawa i obowiązki "Twój czas" centrum Szkoleniowo Handlowe.

2.      Korespondencję elektroniczną skierowaną do sklepu internetowego www.twoj-czas.com.pl można wysyłać na adres poczty elektronicznej email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


§3. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia    

1.      Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów  za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu www.twoj-czas.com.pl  ("Usługi").

2.      Podstawowym warunkiem skorzystania z Usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu http://www.twoj-czas.com.pl


§4. Składanie zamówienia    

1.      Aby dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym www.twoj-czas.com.pl konieczne jest wypełnienie i przesłanie przy użyciu serwisu http://www.twoj-czas.com.pl formularza zamówienia zawierającego następujące dane:

1.      wskazanie rodzaju i ilości zamawianego towaru,
2.      podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu email,
3.      wybranie sposobu płatności,
4.      wybranie sposobu dostarczenia towaru.

2.      Klient przesyłając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3.      Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§5. Realizacja zamówienia    

1.      Z zastrzeżeniem ust. 6 rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,  jednakże nie później niż w terminie trzech dni roboczych.

2.      Wysyłka w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie lub zadeklarowania wyboru przesyłki za pobraniem. Ze względu na duże zainteresowanie i ogromną ilość składanych zamówień mimo iż dokładamy wszelkich starań by miało to miejsce jak najrzadziej, może zdarzyć się że zamówionych przez Państwa przedmiotów nie będzie na stanie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, w e-mailu wysłanym do Klienta z adresu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   W takim przypadku sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Dodatkowy czas  oczekiwania to z reguły maksymalnie 7 do 14 dni. Staramy się uzupełniać nasze zapasy na bieżąco i mieć na stanie wszystkie z oferowanych produktów.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem wysyłka towaru następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni roboczych.

4.       Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9-18.

5.      Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

1.      otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
2.      otrzymaniu nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
3.      otrzymaniu formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
4.      braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji,
5.      nie otrzymania przez sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl informacji o dokonaniu płatności w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia,
6.      jeśli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem i nie odebrał przesyłki od listonosza lub kuriera.

6.      Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie emaila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy w chwili otrzymania emaila towar nie został wysłany do Klienta.

7.      W każdym przypadku, gdy sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl nie realizuje zamówienia a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 4 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.


§6. Ceny i rachunki

1.      Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.twoj-czas.com.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.      Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.

3.      Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

4.      Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego www.twoj-czas.com.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym www.twoj-czas.com.pl§7. Płatności    

1.      Płatności za towary oraz ich dostarczenie mogą być dokonywane w następujących formach:

1.      poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego www.twoj-czas.com.pl podanego w serwisie
2.      gotówką ? listonoszowi lub kurierowi w przypadku przesyłki za pobraniem.

2.      Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl nie ponosi kosztów jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego . Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.


§8. Dostawa zamówionych towarów

1.      Dostępne są następujące formy dostawy:
1.      Przesyłka polecona priorytetowa realizowana przez Pocztę Polską,
2.      Przesyłka pobraniowa realizowana przez Pocztę Polską.

3.      Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie http://www.twoj-czas.com.pl

4.      Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.

5.      Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy, w szczególności w przypadkach dużej kwoty zamówienia lub przesyłania towarów wymagających specjalnych warunków transportu. W każdym takim przypadku Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia.

6.        Z uwagi na ręcznie wykonanie produktów sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zastrzega sobie prawo do zachowania różnic zawartych w opisach i fotografiach sprzedawanych produktów.

7.      W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on
uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza. O sytuacji tej należy również poinformować sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl wysyłając e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§9. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

1.      Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie odesłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres sklepu internetowego www.twoj-czas.com.pl podanego w serwisie www.twoj-czas.com.pl Do odesłanego produktu należy dołączyć pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu ? protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez niego.

2.      Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.

3.      Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.

4.      Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku ?O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny? Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie.

5.      W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt.

6.      Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.§10. Postanowienia końcowe

1.      Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.

2.      Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

3.      Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, które sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.

4.      Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do sklepu internetowego www.twoj-czas.com.pl treści o charakterze bezprawnym.

5.      Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www.twoj-czas.com.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.

6.      Sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym http://www.twoj-czas.com.pl Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.twoj-czas.com.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy www.twoj-czas.com.pl zamówienia.